صنایع دستی شیراز

صنایع دستی شیراز

 

 

مسگری صنعت مسگری در دوران اسلامی و تا به امروز از رونق و شکوفایی برخوردار بوده به گونه‌ای که در اغلب این شهرها یکی از بازارها با عنوان بازار مسگرها…