بلوار زیبای شهید چمران در شیراز اسیر بی فرهنگی

بلوار زیبای شهید چمران در شیراز اسیر بی فرهنگی

تصاویر مربوط به بلوار شهید چمران در غرب شیراز است که به دلیل عبور از میان باغهای قصردشت محیط بسیار باصفایی است. متاسفانه به رسم ما ایرانیان مکانهای زیبا جای خوبی برای ریختن زباله است!!!

بلوار زیبای شهید چمران در شیراز اسیر بی فرهنگی

اما زباله های که اینجانب مشاهده کردم به نظر مربوط به چند هفته قبل می آمد و نکته در این است که اگر کسی اشتباهی کرد باید این اشتباه مدتها در جلوی چشم بقیه باشد؟؟؟ باوجود فعالیت زیاد ماموران نظافت شهر به نظر می رسد برخی نقاط مورد بی توجهی قرار می گیرد. به امید آنکه طبیعت را آلوده نکنیم تا  به خاطر رفتار اشتباه ما  زحمت افراد دیگر بیشتر نشود. گفتنی است مساحت باغهای شیراز در 50 سال گذشته به یک سوم کاهش یافته که انشاالله همین مساحت باقی مانده حفظ شود.

 

 

خواندن 1505 بار