آزنگه شيراز بازى‌هاى محلی استان فارس+عکس

آزنگه شيراز بازى‌هاى محلی استان فارس(شيراز)

Azange Shir from local game Fars Shiraz

آزنگه شيراز
بازی های محلی در هر قومیتی ریشه در فرهنگ آن ها دارد . هر قوم و یا شهری در ایران بروید می توانید با اندکی تحقیق با ابزی های محلی آن شهر آشنایی پیدا کنید . در شیراز بازی های معروف زیادی وجود دارد که در گذشته در هر محلی که می رفتی عده ای در حال انجام آن بودند . هرچند این بازی های امروزه کم کم به فراموشی سپرده می شوند و تکنولوژها جای آن را گرفته اند ولی باید این فرهنگ ها نوشته شود تا فراموش نشوند .

یکی از بازی های شیرازی آزنگه شیر است . در این بازی به قيد قرعه يکى از بازيکنان انتخاب مى‌شود. او خم مى‌شود و به ديوار تکيه مى‌کند و به اصطلاح شير مى‌شود. ساير بازيکنان هرکدام خود را عضوى از شير دانسته با خواندن اين ترانه: 'آزنگه شير، بشين بشين، بالا بشين که سرِ شير اومد، رسيد.' بر دوش او مى‌جهند و فرود مي‌آيد . بعد نوبت به نفر دوم كه او هم خود را يكي از اندامهاي شير مي‌نامد مي‌رسد و مي‌خواند:‌ " آزنگه شير- بشين - بشين - بالانشين كه يال شير اومد رسيد. "

به‌همين ترتيب بازى ادامه پيدا مى‌کند تا آنکه بازيکنى به خطا نام عضوى از شير را که قبلاً کس ديگرى انتخاب کرده بوده ببرد يا نتواند بر دوش شير سوار شود يا در گفتار خود دچار لکنت شود .

آزنگه شير از بازى‌هاى محلی استان فارس(شيراز

 

 

خواندن 1627 بار